فلسفه، جامعه شناسی، اخلاق، ...
ادرار خونی 

ـ چه وقت به پزشک مراجعه کنیم:      

با دیدن رنگ قرمز ادرار یا رگه و لختهٔ خون در آن باید به پزشک مراجعه کرد.        

 

ـ ادرار خونی نشانهٔ چیست:    

جای چون و چرا ندارد. با دیدن اولین علامت وجود خون در ادرار باید نزد پزشک بروید. تا زمانی که رد آن ثابت نشده است، ادرار خونی را علامت وجود تومور بدانید. این علامت مهمی است. البته اغلب مواقع توموری در کار نیست. ورزشهای شدید مثل دو ماراتون میتواند باعث خون ادراری شود. همچنین آسیب دیدن کلیه در اثر ضربه یا حادثه رانندگی باعث خونی شدن ادرار میگردد. در برخی افراد که بدنشان فاقد آنزیمهای خاصی است، خوردن چغندر باعث رنگی شدن ادرار میگردد که ممکن است با خون اشتباه شود. برخی داروها، مثل فنلفتالئین موجود در مسهل ها، هم ممکن است ادرار را رنگ خونی بدهند.

خودداری زیاد از دفع ادرار در مثانهٔ پر به مدت طولانی میتواند سیاهرگهای کوچکی را پاره کرده و ادرار را خونی کند. این مسئله مهمی نیست، ولی به هر حال باید نزد پزشک بروید. عفونت، سنگ کلیه، گرفتاریهای پروستات، و بیماریهای کلیه هم ممکن است ادرار را خونی کنند. خون ممکن است به صورت رگه ها یا لخته های کوچک در ادرار ظاهر شود یا تمام ادرار تغییر رنگ دهد و به رنگ قرمز روشن و در موارد شدیدتر قرمز تیره در آید.   

 

ـ درمان ادرار خونی:  

انتظار نداشته باشید که نزد پزشک بروید و او فقط نسخه ای برایتان بنویسد. از بین بردن خون در ادرار کافی نیست. باید تشخیص درست داده شود. یا لااقل امکان وجود تومور رد شود. نزد پزشک متخصص کلیه بروید. احتمالاً پزشک خانوادگی شما را نزد متخصص بیماریهای کلیه و مجاری ادرار میفرستد، چون تشخیص نهائی با اوست. مگر اینکه زنی با سابقهٔ التهاب مثانه یا عفونت مجرای ادرار باشید.

مشخصات آن را به خاطر بسپارید. در صورت امکان، پیش از رفتن به پزشک، رنگ دقیق ادرار و زمان شروع تغییر رنگ آن را یادداشت کنید. با این کار پزشک را در تشخیص یاری میدهید. رنگ قرمز تیره ممکن است نشانهٔ وجود عفونت یا بیماری کلیه باشد. اگر تمام ادرار به رنگ قرمز خونی است، گرفتاری در کلیه یا مثانه است. اگر ابتدای ادرار خونی است، در مردان گرفتاری پروستات یا میزراه و در زنان گرفتاری میزراه در کار است. وجود لخته یا رگهٔ خونی در جریان طبیعی ادرار میتواند نشانهٔ خونریزی در مجرای فوقانی دستگاه ادرار یا در مثانه باشد.

آمادهٔ معاینه شوید. منتظر انجام تعدادی آزمایش و معاینات مختلف، از کلیه تا خروجی میزراه، توسط پزشک باشید تا علت خونریزی را بیابد. آزمایشها شامل کشت ادرار، عکسبرداری یا پرتوایکس، و درونبینی مثانه است. درونبینی مثانه وسیله ای نازک برای مشاهدهٔ مثانه از طریق میزراه به درون آن فرستاده میشود.

نوشته شده توسط فیلسوف | لینک ثابت | موضوع: اطلاعات عمومی |